Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane udostępniane publicznie

Historia zmian w BIP

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych Przeglądy budowlane budynków, placów zabaw, siłowni, skateparków itp.... 2020-02-21 09:12:36 Aktualizacja Łukasz Walor WIKOŚ.7021.4.4.2020
Zagospodarowanie Przestrzenne Wypis i wyrys z mpzp lub studium uwarunkowań 2020-02-21 09:12:36 Publikacja Łukasz Walor SPRAWA026
Zagospodarowanie Przestrzenne Zaświadczenie o przeznaczeniu działki 2020-02-21 09:06:54 Aktualizacja Tomasz Musielak SPRAWA025
Zagospodarowanie Przestrzenne Zaświadczenie o przeznaczeniu działki 2020-02-21 09:05:10 Publikacja Tomasz Musielak SPRAWA025
Kadencja 2018 -2023 Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 2020-02-20 15:22:24 Aktualizacja Joanna Chwialkowska KOMISJA014
Dotacje Informacja dotycząca kwot dotacji otrzymanych i udzielonych innym jst w 2019 r. 2020-02-20 14:52:51 Publikacja Tomasz Musielak Dotacje.2019
Dług publiczny Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg stanu na koniec IV... 2020-02-20 14:39:24 Publikacja Tomasz Musielak Rb-Z
Nadwyżka/deficyt Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. 2020-02-20 14:36:03 Aktualizacja Tomasz Musielak Rb-NDS
Nadwyżka/deficyt Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia... 2020-02-20 14:34:14 Publikacja Tomasz Musielak Rb-NDS
Gospodarka Nieruchomościami Przydział lokalu 2020-02-20 13:09:47 Publikacja Tomasz Musielak SPRAWA024
Gospodarka Nieruchomościami Rozgraniczenie nieruchomości 2020-02-20 12:46:11 Publikacja Tomasz Musielak SPRAWA023
Gospodarka Nieruchomościami Nadanie numeru adresowego 2020-02-20 12:10:47 Publikacja Tomasz Musielak SPRAWA022
Nabory na stanowiska urzędnicze Ogłoszenie o naborze na stanowisko 2 strażników straży gminnej 2020-02-20 11:46:35 Aktualizacja Katarzyna Stefaniak OZK.2110.2.2020
Nabory na stanowiska urzędnicze Ogłoszenie o naborze na stanowisko 2 strażników straży gminnej 2020-02-20 11:42:49 Publikacja Katarzyna Stefaniak OZK.2110.2.2020
Gospodarka Nieruchomościami Podział nieruchomości 2020-02-20 10:30:54 Aktualizacja Tomasz Musielak SPRAWA021
Bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych Remont elewacji i pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowicach 2020-02-20 10:21:41 Aktualizacja Radosław Wawrzyniak WIKOŚ.7021.1.2.2020
Gospodarka Nieruchomościami Podział nieruchomości 2020-02-20 10:21:41 Publikacja Radosław Wawrzyniak SPRAWA021
Zakończone - wyniki rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 polegającej na budowie tymczasowej hali sportowej z szatniami... 2020-02-20 09:34:58 Publikacja Monika Spychała WOP.271.6.2020
Ochrona Środowiska Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew (dotyczy osób fizycznych) 2020-02-20 08:19:23 Publikacja Tomasz Musielak SPRAWA019
Ochrona Środowiska Zezwolenia na wycinkę/przesadzenie drzew/krzewów (dotyczy osób prawnych i Rodzinnych Ogródków Działkowych) 2020-02-20 08:19:23 Publikacja Tomasz Musielak SPRAWA020