Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Gospodarka Nieruchomościami

Nazwa Przydział lokalu
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Kserokopie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (jeżeli wnioskodawca ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu);
3. Zaświadczenie o dochodach netto wszystkich pełnoletnich członków rodziny zamieszkujących lokal z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
4. Kartę informacyjną sporządzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym;
5. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzjące miejsce zamieszkania;
6. Inne dokumenty (np. wyrok sądowy orzekający eksmisję, zaświadczenie lekarskie o złym stanie zdrowia, orzeczenie o stanie niepełnosprawności, zaświadczenie dyrektora placówki wychowawczo - opiekuńczej o przewidywanym terminie opuszczenia ośrodka).
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Wprowadzenie wniosku do rejestru wynosi 30 dni od daty wpływu.
W przypadku wadliwego wypełnienia wniosku lub stwierdzenia braku obowiązkowych załączników, wnioskodawca wzywany jest celem ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Wnioski po zarejestrowaniu przekazywane są na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu zaopiniowania. Protokół z posiedzenia Komisji przedstawiany jest do akceptacji Wójtowi, po czym wnioskodawcy otrzymują pisemną odpowiedź.
W terminie do 30 kwietnia każdego roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne sporządza i podaje do publicznej wiadomości roczną listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkaniowych, socjalnych i zamiennych.
W przypadku zwolnienia lub pozyskania do zasobu mieszkaniowego Gminy nowego lokalu mieszkaniowego zawierane są umowy najmu z osobami zakwalifikowanymi według wyżej wymienionej listy.
Tryb odwoławczy -
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;
Uchwała nr LXXIX/808/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2011 - 2015;
Uchwała nr LXXIX/807/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowo Podgórne.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-18 08:04:23
Data utworzenia 2020-02-20
Data udostępnienia 2020-02-20 13:09:47
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Małgorzata Weymann