Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Telefon do kontaktu 61 8959 218
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu;
2. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu;
3. Oryginał zaświadczenia o zameldowaniu, jeżeli zostało wydane wcześniej;
4. Dowód uiszczenia opłaty.
Opłaty - 17 zł - za wydanie formularza wielojęzycznego na wniosek podlega opłacie w wysokości 17zł. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie wielojęzycznego formularza (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
- 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy strona udziela pełnomocnictwa, od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składając pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej).
Termin i sposób załatwienia sprawy Wielojęzyczny formularz wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Uwagi Wielojęzyczny formularz standardowy jest wydawany do zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy i jest wydawany w języku obowiązującym w państwach Unii Europejskiej. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub po jego wydaniu. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do którego ma być dołączony formularz. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia o zameldowaniu, do którego został wydany i samodzielnie nie stanowi żadnej wartości prawnej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-16 14:00:48
Data utworzenia 2020-03-26
Data udostępnienia 2020-04-16 13:56:58
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak