Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Udostępnienie aktu stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonów celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek, zawierający dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego i adres e-mail celem umożliwienia kontaktu.
We wniosku o udostępnienie aktu celem wykonania fotokopii należy wskazać: imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia oraz stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą.
We wniosku o udostępnienie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu należy wskazać: imię i nazwisko osoby, której aktu zgonu dotyczą poszukiwania, przybliżoną datę zgonu, zakres lat, z których skorowidze aktów zgonu wnioskodawca chce przeglądać oraz stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą.
2. Dokumen tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu.
Opłaty Samodzielne wykonanie fotokopii oraz przeglądanie skorowidzów aktów zgonu jest bezpłatne.
Termin i sposób załatwienia sprawy Fotokopie wykonywane są własnym sprzętem. Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu odbywa się w siedzibie urzędu po uprzednim umówieniu wizyty.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - Art. 45 oraz 130 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Inne W Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowie Podgórnym zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. W odniesieniu do w/w aktów osobie uprawnionej do otrzymania odpisu:

1. Umożliwia się nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego. Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.  Wskazane przepisy nie przewidują wykonywania kserokopii aktów stanu cywilnego.
2. Umożliwia się przeglądanie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu.

Prawo o aktach stanu cywilnego nie przewiduje wykonywania kserokopii aktów stanu cywilnego.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
- sąd i prokurator,
- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych działań,
- inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
- organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-03-18 12:58:19
Data utworzenia 2020-03-25
Data udostępnienia 2020-03-25 11:08:23
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak