Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Zaświadczenie o stanie cywilnym
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek.
Opłaty Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38 zł.
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Termin i sposób załatwienia sprawy Akty stanu cywilnego, na podstawie których jest wydawane zaświadczenie, muszą znajdować się w rejestrze elektronicznym (Baza Usług Stanu Cywilnego). Jeśli ich tam nie ma, muszą zostać do niego przeniesione. Wtedy zaświadczenie można otrzymać:
- niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akty znajdują się w rejestrze elektronicznym,
- do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek zostanie złożony do urzędu stanu cywilnego, w którym są  akty stanu cywilnego w formie papierowej,
- do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek zostanie złożony do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma aktów stanu cywilnego w formie papierowej.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego;
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi 1. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy;
2. Nie jest możliwe działanie przez pełnomocnika,
3. Wniosek można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
4. Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-03-18 12:58:19
Data utworzenia 2020-03-25
Data udostępnienia 2020-03-25 09:28:16
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak