Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Zgłoszenie zgonu
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza;
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca);
3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
Opłaty Brak
Tryb i sposób załatwienia sprawy Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik/zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. Na podstawie protokołu sporządzany jest w Bazie Usług Stanu Cywilnego akt zgonu.
Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o  cmentarzach  i chowaniu zmarłych.
Uwagi 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- pełnomocnik rodziny.
Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-09 12:39:25
Data utworzenia 2020-03-24
Data udostępnienia 2020-03-24 08:07:27
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak