Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej;
2. Urzędowy odpis orzeczenia;
3. Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści. Z dokumentów musi wynikać data, z jaką orzeczenie stało się prawomocne;
4. Uwierzytelniony przekład na język polski ww. dokumentów dokonany przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
5. Dokument stwierdzający, że pozwany został poinformowany o wszczęciu postępowania w sprawie.
Opłaty 11 zł - opłata skarbowa za dokonanie czynności.
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Tryb i sposób załatwienia sprawy Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego - po jego zakończeniu.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna Art. 1145-1147 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego.
Uwagi 1. Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenia wydane po dniu 1 lipca 2009 r.podlegają uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego
2. Orzeczenia wydane przed dniem 1 lipca 2009 r. w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym - z wyjątkiem państw, z którymi obowiązuje umowa dwustronna o uznawaniu orzeczeń z mocy prawa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-04 08:11:12
Data utworzenia 2020-03-23
Data udostępnienia 2020-03-23 16:29:17
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak