Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej;
2. Orzeczenie o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności;
3. Świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa; członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu określonym w załączniku I Rozporządzenia nr 2201/2003;
4. Urzędowe tłumaczenie w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem (dotyczy orzeczeń zaocznych).
Opłaty 11 zł - opłata skarbowa za dokonanie czynności.
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Tryb i sposób załatwienia sprawy Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego - po jego zakończeniu.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna Art. 37-39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003r.
Uwagi 1. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003r. uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 1 maja 2004 r.
2. Dania, będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej, nie uczestniczyła w przyjęciu w/w rozporządzenia. Orzeczenia wydane w Danii po 1 lipca 2009 r. podlegają uznaniu z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, a wydane wcześniej podlegają uznaniu w procedurze sądowej.
3. W przypadku orzeczeń wydanych w Holandii konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego, że zostało ono zarejestrowane w holenderskim rejestrze stanu cywilnego.
4. Orzeczenia wydane przed 1 maja 2004 r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu z mocy prawa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-04 08:11:12
Data utworzenia 2020-03-23
Data udostępnienia 2020-03-23 14:21:07
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak