Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu;
3. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana  podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Tryb i sposób załatwienia sprawy Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie jest ważne przez okres  sześciu miesięcy od dnia wystawienia.
Tryb odwoławczy Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-03 14:28:57
Data utworzenia 2020-03-23
Data udostępnienia 2020-03-23 12:42:31
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak