Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Zgłoszenie urodzenia dziecka
Opis Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport - do wglądu);
2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.
Tryb odwoławczy -
Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
Ustawa  z dnia 18 lipca 2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Uwagi Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
- matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
- matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
- w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
- zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-03 14:28:56
Data utworzenia 2020-03-23
Data udostępnienia 2020-03-23 11:11:42
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak