Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Wypełnione dokumenty;
2. Dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport - do wględu).
Opłaty W wyniku  uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł.
Pełnomocnictwo - 17 zł.
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.  
Termin i sposób załatwienia sprawy Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.
Po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego
Tryb odwoławczy Od decyzji o odmowie uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Uwagi 1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.
2. Jeżeli podstawę dokonania czynności ma stanowić dokument archiwalny należy złożyć jego urzędową kopię.
3. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-03 14:25:48
Data utworzenia 2020-03-23
Data udostępnienia 2020-03-23 10:40:19
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak