Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę telefonicznie: 61 8959 219, 61 8959 243, 61 1023 046.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport - do wglądu).
Opłaty W wyniku  sprostowania wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł.
Pełnomocnictwo - 17 zł.
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Termin i sposób załatwienia sprawy Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.
Po sprostowaniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Tryb odwoławczy Od decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Uwagi 1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
2. Jeżeli podstawę dokonania czynności ma stanowić dokument archiwalny należy złożyć jego urzędową kopię.
3. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
4. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-03 14:25:48
Data utworzenia 2020-03-23
Data udostępnienia 2020-03-23 09:53:14
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak